• Ομιλητής/τρια: Milosevic Milena

    Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Researcher, Institut Alternativa, Podgorica