• Ομιλητής/τρια: Svensson Patrik

    Αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής/Σύμβουλος αποστολής, Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα