• Ομιλητής/τρια: Στεφάνου Χρήστος

    Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων Κέντρου Φιλοξενίας Ελαιώνα
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ