• Ομιλητής/τρια: Γαλανάκη Ευαγγελία

    Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.