• Ομιλητής/τρια: Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

    Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων