• Ομιλητής/τρια: Σταθόπουλος Σταύρος

  Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Διευθυντής & Καθηγητής Μ.Π.Ε. ,τηλεματικό Παν/μιο Ρώμης «G.Marconi»
   
  ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Πτυχιούχος Σχολής Ειδικών Θεραπευτών Αποκατάστασης 2ου Πανεπιστημίου Ρώμης, βαθμός Άριστα (10/10), με ειδίκευση στην αποκατάσταση Νευρολογικών & Νευροψυχολογικών δυσχερειών
  • Π.Μ.Ε «Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο
  • Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων (κατάταξη κατά ΣΤΕΠ-92, 2410/ Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, 3226/ Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 2491 / Ειδικοί επιστήμονες επί των διδακτικών μεθόδων).
   
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  • 1987- 1989: Ρώμη, Επιστημονικός συνεργάτης σε παν/μιακες δομές αποκατάστασης & Προϊστάμενος του τμήματος κινησιοθεραπευτικής αγωγής FKT Salvetti
  • 1991 1999: Αττική, επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα & Δ/ντης στα ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, MEDI GYM, BIOCONTROL.
  • 1999- Σήμερα: Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», (Υπεύθυνος κλάδου φυσικο-θεραπευτών επί τριετία).
  • Ακαδ. Έτος 1994/1995- 2011/2012: Ε.Κ.Π.Α, Παιδαγωγική Σχολή Δ.Ε., Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε, τμ. Ειδικής Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Παιδιών (προσώπων) με κινητικά προβλήματα Ι & ΙΙ. & υπεύθυνος της ιδίας ειδικότητας απολύτου επιλογής
  • Ακαδημαϊκό έτος 2011/2012-Σήμερα, τηλεματικό Παν/μιο Ρώμης “G Marconi” Δ/ντης & καθ ΜΠΕ
  • 2014 -Σήμερα Γενικός Γραμματέας Ε.Τ "Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία" του Ν.Π.Δ.Δ / ΠΣΦ
  • 2015- Σήμερα Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Π.Τ Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ /Π.Σ.Φ