• Ομιλητής/τρια: Μεχτερίδης Σωκράτης

    Προγραμματιστής H/Y