• Ομιλητής/τρια: Κούρταλη Αριάνα

    Διεύθυνση Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής Business Banking Εθνικής Τράπεζας