• Ομιλητής/τρια: Κορκόβελος Γιώργος

    ΑΓΟΡΑ - Δίκτυο Ελλήνων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
     
    Ο Γιώργος Κορκόβελος είναι οικονομολόγος και εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1989. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I και Διδακτορικό σε θέματα οικονομικήs ανάπτυξηs. Έχει εξειδικευτεί σε ευρωπαϊκά θεσμικά θέματα και πολιτικές στο τομέα των μεταφορών, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της περιφερειακής πολιτικής και της διεύρυνσης της Ε.Ε.