• Ομιλητής/τρια: Χρήστου Βασιλική

  ΔΝ, Δικηγόρος
   
  Η Βασιλική Χρήστου γεννήθηκε το 1979. Είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και Δικηγόρος Αθηνών από το 2003.
   
  Τίτλοι σπουδών:
  Διδάκτωρ του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Γερμανία),
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Φιλοσοφία του Δικαίου,
  Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
   
  Ακαδημαϊκή δραστηριότητα:
  Ειδική Επιστήμων στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Σεπτέμβριος 2007 - Σεπτέμβριος 2011), Ακαδημαϊκή βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (2005-2006, Γερμανία), Ακαδημαϊκή βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ (2005-2006, Γερμανία).
   
  Άλλες δραστηριότητες:
  Τακτική συνεργάτις της Εφημερίδας Διοικητικού Δικαίου, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια στην Ελλάδα και στη Γερμανία, Μέλος στην Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων, Μέλος στην Ένωση του Ινστιτούτου Max-Planck Χαϊδελβέργης για το αλλοδαπό δημόσιο δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.
   
  Εμπειρία:
  Συνταγματικά Δικαιώματα, Δημόσια Διοίκηση - Διοικητικές διαφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Χωροταξία-Πολεοδομία, Τηλεπικοινωνίες - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.