• Ομιλητής/τρια: Αρβανίτης Ρήγας

    Κοινωνιολόγος, Διευθυντής Ερευνών, Institut De Recherche pour le Developpement