• Ομιλητής/τρια: Μαύρη Μάνια

    Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
     
    Η Μάνια Μαύρη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ διδάσκει και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς: Operational Research, Operations management, Liner and non- Linear Programming, Optimization, Banking Management, Manufacturing & 3D printing, ICT, Smart Sustainable Development. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων και έχει επιμεληθεί την έκδοση συλλογικών έργων.