• Ομιλητής/τρια: Μαρκετάκης Πάνος

    Ταξίαρχος, Διευθυντής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη