• Ομιλητής/τρια: Τσαλίκη Λίζα

    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
     
    Η Λίζα Τσαλίκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Σπουδών Μέσων και Επικοινωνίας. Διαθέτει ισχυρό διεθνές προφίλ, έχοντας εργασθεί ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του  Sunderland από τον Ιανουάριο του 1996 έως τον Δεκέμβριο του 1999, καθώς και σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα από το 2006. Ηγείται της Ελληνικής ομάδας στο δίκτυο EUKids Online απο το 2006 μέχρι σήμερα, διεξάγοντας  ερευνητικά έργα  και διανέμοντας παραδοτέα πολιτικής κατα τη διάρκεια των  διαφόρων σταδίων της (EUKidsI, IIκαιIII, υπο τον συντονισμό της Καθηγήτριας  Sonia Livingstone και της Dr .Leslie Haddon Hasebrink, στο Ινστιτούτο HansBredow του Αμβούργου.

    Άλλα διεθνή έργα στα οποία έχει συμμετάσχει είναι το The Game o fThrones Researc hProject [http://www.questeros.org/About.cshtml], όπου είναι υπεύθυνη της Ελληνικής ομάδας; το The Hobbit: ένα παγκόσμιο έργο (2014-2016) που περιλαμβάνει 40 χώρες στο οποίο ηγείται της Ελληνικής εθνικής ομάδας: και το DECIDIS: Democracy and citizenship in digital society, ένα ερευνητικό δίκτυο που βασίζεται στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Πληροφορικής της Κοπεγχάγης με συμμετέχοντες από τοπικά αλλά και διεθνή ερευνητικά περιβάλλοντα, και αξιοποιεί την έρευνα στις τεμνόμενες περιοχές της ψηφιακής ιθαγένειας, του ψηφιακού πολιτισμού και της ψηφιακής κοινωνίας.

    Είναι συντάκτρια σχολιασμού στο International Journal of Media and Cultural Politics και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Journal of Porn Studies. Υπήρξε Επίτροπος της Ελληνικής Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2015.