• Ομιλητής/τρια: Arnoux Lucile

    καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο της Tours