• Ομιλητής/τρια: Μινώτου Μαριέττα

    Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (K.Υ.-Γ.Α.Κ.)