• Ομιλητής/τρια: Βαµβακάς Βασίλης

    Επίκουρος καθηγητής Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
     
    Ο Βασίλης Βαµβακάς γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Το 1993 αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικής Επι- στήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1996 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Goldsmiths του Πανεπιστη- µίου του Λονδίνου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2000. Από το 2002 µέχρι το 2007 δίδαξε στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στο τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. στο Πανεπι- στήµιο Αθηνών. Το 2006 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Εκλογές και επικοινωνία στη Μεταπολίτευση. Πο- λιτικότητα και θέαµα, από τις εκδόσεις Σαββάλα. Το 2010 εκλέχτηκε λέκτορας στην Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας στη Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ