• Ομιλητής/τρια: Κώστας Αλέξανδρος

    Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς