• Ομιλητής/τρια: Καλιαμπέτσου Ήρα

    Δικηγόρος, Συν-ιδρύτρια Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Αρχαιοτήτων
     
    Η Ήρα Καλιαμπέτσου είναι εν ενεργεία δικηγόρος και συν-ιδρύτρια της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου Αρχαιοτήτων (www.law-archaeology.gr), μιας μη κερδοσκοπικής  οργάνωσης  που ασχολείται  από το 2006 με  όλες τις πτυχές των νόμων περί αρχαιοτήτων. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο «Ruhr» στο Bochum της Γερμανίας, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Δικαίου της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο «Karl-Franzens» στο Graz της Αυστρίας, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (LLM). Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων ως νομική σύμβουλος της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Τουρκίας ενώ έχει λάβει μέρος σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό. Δίνει τακτικά διαλέξεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το νόμο των αρχαιοτήτων και έχει διοργανώσει διάφορα ερευνητικά προγράμματα  και συνέδρια σχετικά με το θέμα.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ