• Ομιλητής/τρια: Καραγιάννης Τάκης

    Δημοσιογράφος