• Ομιλητής/τρια: Chantepy Christophe

  Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα
   
  Ο Christophe CHANTEPY γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1959 
  Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα 
  Σύμβουλος Επικρατείας
   
  Σπουδές
   
  -Μηχανικός διπλωματούχος της Ecole centrale de Paris (1981)
  -Πτυχιούχος του Ινστιτούτου πολιτικών σπουδών των Παρισίων (1982)
  -Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (σειρά Denis Diderot – 1986)

   
  Σταδιοδρομία
   
  -Στο Συμβούλιο Επικρατείας (1986-1990)
  -Τεχνικός Σύμβουλος στο Γραφείο του κ. Michel Charasse, Αναπληρωτή Υπουργού Προϋπολογισμού (1990-1991)
  -Τεχνικός Σύμβουλος στο Γραφείο της Πρωθυπουργού κυρίας Edith Cresson (1991-1992)
  -Τεχνικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Pierre Bérégovoy (1992-1993)
  -Στο Συμβούλιο Επικρατείας (1993-1997), επίτροπος της κυβέρνησης στη συνέλευση εκδικάσεως ενδίκων διαφορών του Συμβουλίου Επικρατείας, από το 1995
  -Διευθυντής του Γραφείου της κυρίας Ségolène Royal, Αναπληρώτριας Υπουργού Σχολικής εκπαίδευσης (1997-2000)
  -Διευθυντής του Γραφείου του κ. Michel Sapin, Υπουργού Δημοσίων Υπηρεσιών και Μεταρρύθμισης του Κράτους (2000-2002)
  -Στο Συμβούλιο Επικρατείας (2002-2007)
  -Διευθυντής του Γραφείου της κυρίας Ségolène Royal, υποψήφιας για τις Προεδρικές εκλογές (2007)
  -Στο Συμβούλιο Επικρατείας (2007-2012), πρόεδρος γραφείου του Τμήματος εκδικάσεως ενδίκων διαφορών του Συμβουλίου Επικρατείας από το 2010
  -Διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Jean-Marc Ayrault (2012-2014)
  -Στο Συμβούλιο Επικρατείας (2014-2015)
   
   

ΟΜΙΛΙΕΣ