• Ομιλητής/τρια: Λασκαρίδης Πάνος

    Πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
     

     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ