• Ομιλητής/τρια: Πολυκανδριώτη Ουρανία

  Διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
   
  Η Ουρανία Πολυκανδριώτη έχει πτυχίο από το Τμήμα Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι διδάκτωρΓενικής και συγκριτικής φιλολογίαςτουΠανεπιστημίου Paris III - La Sorbonne Nouvelle. Σήμερα είναι διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Νεοελληνική γραμματολογία και Ιστορία των ιδεών, 18ος-20ός αι. Παράλληλα είναι διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Θεματική Ενότητα Νεοελληνική φιλολογία, 19ος-20ός αι. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στην Ιστορία της λογοτεχνίας, την Πολιτισμική ιστορία, τη Συγκριτική φιλολογία. Επίσης ασχολείται με ζητήματα πρόσληψης και αναπαράστασης του χώρου στη λογοτεχνία, με ζητήματα μνήμης και διαμόρφωσης πολιτισμικής ταυτότητας.


  Ourania Polycandrioti graduated from the Department of French and Greek Literature (Faculty of Philosophy) at the University of Athens and has a Ph.D. on General and Comparative Literature, University Paris III - La Sorbonne Nouvelle. She is Research Director at the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation and is teaching Modern Greek Literature (19th-20th centuries) at the Hellenic Open University. She is supervisor of the IRH/NHRF project “Modern Greek Literature and History of Ideas, 18th-20th c.”. Her main research interests and publications include history of literature, cultural history, modern Greek and comparative literature. She is also interested in the perception and representation of space in literature, in issues of memory and cultural identity formation.
   
   

ΟΜΙΛΙΕΣ