• Ομιλητής/τρια: Γαρδίκα Κατερίνα

    Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ
     
    Η Κατερίνα Γαρδίκα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Διδάσκει Νεότερη Ελληνική Ιστορία και έχει γράψει µελέτες σχετικές µε την ελληνική πολιτική ιστορία, µεταξύ των οποίων το βιβλίο "Προστασία και εγγυήσεις",
    Θεσσαλονίκη 1999. Η πρόσφατη έρευνά της επικεντρώνεται στην ιστορία της ελονοσίας.