• Ομιλητής/τρια: Σεριάτου Πόπη

    Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
     

     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ