• Ομιλητής/τρια: Κοντοπίδης Δημήτρης

    Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ