• Ομιλητής/τρια: Χατζηδάκης Μιχάλης

  Μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης Humboldt Uniνersitat Berlin, Βερολίνο
   
  1995–1999 Σπουδές Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 2004 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Magister Artium) στο πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. 1999–2004 και 2006: Βοηθός και Επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα "Census of antique works of art and architecture known to the Renaissance", πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Οκτώβριος 2006 – Οκτώβριος 2008, Διδακτορικός ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Ιστορίας Τέχνης, Φλωρεντία. Σεπτέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010, Yates Fellow στο Ινστιτούτο Warburg, Λονδίνο. 2012: Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με τιτλο "Η ανακάλυψη της Ελλάδας. Μελέτες πρόσληψης της ελληνικής αρχαιότητας κατά την πρώϊμη Αναγέννηση", πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο. Οκτώβριος 2013- Δεκέμβριος 2016: Πανεπιστήμιο Humboldt, Ερευνητικό πρόγραμμα SFB 644 «Μεταμορφώσεις της αρχαιότητας», μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης στο υποπρόγραμμα Β03 «Μεταμορφώσεις στην απόδοση σκηνών από τη ρωμαϊκή ιστορία στην τέχνη της ιταλικής Αναγέννησης». 
   
  Δημοσιεύσεις (Eπιλογή. Για μια αναλυτική λίστα βλ. https://hu-berlin.academia.edu/MichailChatzidakis):
   
  Βιβλία: 
  1) "Ciriaco d' Ancona und die Wiederentdeckung Griechenlands im 15. Jh.", Cyriacus, Bd. 9, Ruhpolding (υπο έκδοση μέσα στο 2016)
   
  Επιστημονικές μελέτες: 
  1) (με τον Stefan Trinks) "El Greco, Michelangelo and the Laocoön. Some new Tesserae in an Extensive Mosaic", in: El Greco, from Crete, to Venice, to Rome, to Toledo. Proceedings of the International Conference, Benaki Museum, Athens, 21-23.11.2014 (αγγλικά) (υπο έκδοση) 
  2) „Mercurius Anconitanus. Πρόσληψη και μεταμορφώσεις της αρχαιότητας σε ένα σχέδιο του Ερμή του Κυριάκου Αγκωνίτη¨ στο: Πρακτικά του 4ου συνεδρίου ελλήνων ιστορικών τέχνης, Aθήνα, 30.11-3.12.2012 (υπο έκδοση)
  2) "Moenia Nobilissima. Antiquarische Gelehrsamkeit und tagespolitische Zielsetzungen in Ciriacos d' Ancona Rezeption antiken griechischen Mauerwerks", στο: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Τομ. 41, 2014, σελ. 23-52 (γερμανικά)
  3) "Schuld, Sühne und der Triumph künstlerischer Genialität. Leone Leonis Doria-Medaille"  στο: Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal, 2012 (urn:nbn:de:bvb:355-kuge-273-6) (γερμανικά)
  4) ""Vi e ancho un altra statua di bronzo vestita in piè con una mano sporta in fuori: la chiamano volgarmente la Zingara per quello habito che tiena […]". Zur Rezeption des kapitolinischen »Camillus« im 16. Jh.", στο: Pegasus: Berliner Beiträge zum Nachleben der Antike, Τομ. 9, 2007, σελ. 117-151 (γερμανικά)
  5) „Imagines Pietatis Burghesianae". Die Papstgrabmäler Pauls V. und Clemens' VIII. in der Cappella Paolina in S. Maria Maggiore", στο: Totenkult und Wille zur Macht. (Εκδ.) Horst Bredekamp/ Volker Reinhardt, Darmstadt 2004, σελ. 159-179 (γερμανικά)
   
  Συμμετοχή σε περίπου 30 επιστημονικά συνέδρια σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα.