• Ομιλητής/τρια: Stetter Ernst

    Γενικός Γραμματέας, Foundation for European Progressive Studies (FEPS)