• Ομιλητής/τρια: Φέγγαρου Κατερίνα

    Education Marketing Manager, Βρετανικό Συμβούλιο