• Ομιλητής/τρια: Τάτση Στέλλα

    Διευθύντρια Τμήματος Υποτροφιών προς Έλληνες, Ίδρυμα Ωνάση
     

     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ