• Ομιλητής/τρια: Hein Anno

    Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
    Το βιογραφικό του Anno Hein στον ιστότοπο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος