• Ομιλητής/τρια: Δασκαλάκης Γιώργος

    Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος