• Ομιλητής/τρια: Μοσχολιός Μιχάλης

    Υπεύθυνος Ορολογίας Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
     
    Χημικός Μηχανικός (Μ.Sc.) (MBA). Εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1992