• Ομιλητής/τρια: Χλωμούδης Κωνσταντίνος

    Οικονομολόγος - Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
     
    Οικονομολόγος Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Ανάλυσης. Με δημοσιεύσεις μεγάλου αριθμού μελετών, σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Αντικείμενο αυτών των δημοσιεύσεων αποτελεί ως επί το πλείστον η λειτουργία, οργάνωση και εξέλιξη της λιμενικής βιομηχανίας και η πολιτική των μεταφορών, ιδιαιτέρως των θαλάσσιων. Έχει συμμετάσχει αυτοτελώς ή σε συνεργασία στην έκδοση δέκα έξι (16) βιβλίων. Μεταξύ αυτών είναι  και το “Σύγχρονες Βιβλιοθήκες-Τράπεζες Πληροφοριών: Οργάνωση & Νέες Τάσεις”, (Χλωμούδης Κ., Κωσταγιόλας Π.). Εκδόσεις J&J Hellas, ISBN: 960-8461-32-4. Αθήνα, Μάρτιος 2004.