• Ομιλητής/τρια: Χανδακά Σοφία

  Επιμελήτρια, Τμήμα Πολιτισμών του Κόσμου, Μουσείο Μπενάκη
   
  Η Σοφία Χανδακά είναι Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ειδικευμένη στη μελέτη του υλικού πολιτισμού και των μουσείων, με 20 χρόνια εμπειρίας στην πολιτιστική διαχείριση.

  Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου και τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (MPhil 1998 – DPhil 2005).

  Από το 1998 εργάζεται στο Μουσείο Μπενάκη. Με την ιδιότητα της Επιμελήτριας του τμήματος των Πολιτισμών του Κόσμου, δίνει προτεραιότητα στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα πολιτιστικής διαφορετικότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Έχει συντονίσει και επιμεληθεί πολλές εκθέσεις και εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη και έχει συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο με αριθμό συγγραμμάτων, διαλέξεων και ανακοινώσεων.

  Την περίοδο 2006-2008 δίδασκε ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, μαθήματα σχετικά με την ανθρωπολογία, τα μουσεία και τον υλικό πολιτισμό.

  Επιπλέον, έχει ασχοληθεί ενεργά με ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και διαχείρισης του Μουσείου Μπενάκη, όπως είναι η σύσταση νέων τμημάτων. Παράλληλα, υλοποιεί στο ΜΜ προγράμματα ανάπτυξης και προβολής  και το εκπροσωπεί συχνά σε δίκτυα που οδηγούν σε βιώσιμες στρατηγικές συνεργασίες με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και εταιρικούς φορείς. Δραστηριοποιείται στη μουσειακή κοινότητα με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, διεθνή δίκτυα, προγράμματα πολιτιστικής ανταλλαγής και συνεργασίες που αφορούν σε σύγχρονες μουσειακές πρακτικές, όπως είναι η ετήσια Ημερίδα για τα Μουσεία, σε συνδιοργάνωση ΜΜ, Πρεσβείας των ΗΠΑ και British Council. Τέλος, η Σοφία Χανδακά είναι εθελόντρια - Αντιπρόεδρος της ΜΚΟ HOPEgenesis και εθελόντρια στην Ομάδα Αιγαίου.
   
  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται αφενός στη μελέτη και εφαρμογή νέων μουσειολογικών πρακτικών και αφετέρου στην αναπαράσταση της γνώσης σε μουσεία, σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο.