• Ομιλητής/τρια: Παλυβού Κλαίρη

    Ομότιμος Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
     
    Η κ. Κλαίρη Παλυβού είναι Γραμματέας και ιδρυτικό μέλος της ΕΜΑΕΤ. Είναι Ομότιμος Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το ακαδημαϊκό της έργο εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ιστορία και την τέχνη του προϊστορικού Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας της ανασκαφής του Ακρωτηρίου Θήρας, υπό την διεύθυνση του καθηγητή Χρίστου Ντούμα, και της ανασκαφής στην αρχαία Άβαρις της Αιγύπτου της Ακαδημίας της Βιέννης.
     
    Για τα θέματα αυτά έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία και μεγάλο αριθμό άρθρων, και έχει δώσει πολλές διαλέξεις και επιστημονικές συνεντεύξεις.