• Ομιλητής/τρια: Κολώνας Βασίλης

    Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων