• Ομιλητής/τρια: Πανόπουλος Τάσος

    Υπεύθυνος Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων ΟΚΑΝΑ