• Ομιλητής/τρια: Γογγολίδης Ευάγγελος

    Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
     
    Διαβάστε το βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή στον ιστότοπο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
    http://imel.demokritos.gr/staffpages/Gogolides/index.shtml