• Ομιλητής/τρια: Νιάρχος Δημήτριος

    Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
     
    Διαβάστε το βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή στον ιστότοπο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
    http://www.ims.demokritos.gr/ims_persprofile.php?person=14