• Ομιλητής/τρια: Ζορμπάς Σπύρος

    Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ
     
    Ο Σπύρος Ζορμπάς είναι ιδρυτικό μέλος ή ενεργό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε πολλούς Οργανισμούς Ψυχικής Υγείας, (ΚΙΝΑΨΥ - Κίνηση Αδελφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας, ADHD HELLAS, EUFAMI, WFMH). Διαθέτει πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή από το Nottingham University.

    Σήμερα, είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.