• Ομιλητής/τρια: Ρήγου Μαρίνα

    Δρ Επικοινωνίας, Δημοσιογράφος
     
    Η Μαρίνα Ρήγου είναι ΕΕΔΙΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα Ραδιόφωνο. Από το 1987 εργάζεται ως δημοσιογράφος αρχικά στην ΕΡΑ 4 και από το 1991 στον ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96. Έχει πτυχίο Φυσικών Επιστημών, Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα "Νέες μορφές δημοσιότητας, Internet και η σύγχρονη διαμόρφωση του πολιτικού".
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ