• Ομιλητής/τρια: Διαπούλη Λίλα

    Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
    Η Δρ Λίλα Διαπούλη είναι Χημικός Μηχανικός με σπουδές στο Ε.Μ.Π. και στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των Η.Π.Α. (μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Μηχανική). Εργάζεται ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».