• Ομιλητής/τρια: Λαγανόπουλος Σωτήρης

    Διευθυντής του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», Ίδρυμα Μποδοσάκη
     
    Ο Σωτήρης Λαγανόπουλος είναι Γραμματέας Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη και ο Διευθυντής του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες». Ο Σωτήρης επιβλέπει την ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη και δουλεύει στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την ανάπτυξη της στρατηγικής του. Έχει διαχειριστεί περισσότερα από 100εκ ευρώ σε δωρεές και διαθέτει βαθιά γνώση των διεθνών προδιαγραφών και εργαλείων μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας κοινωφελών δράσεων. Είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής του EuropeanFoundationsCentre. Είναι κάτοχος πτυχίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το London School of Economics.