• Ομιλητής/τρια: Vogt Susanna

    Διευθύντρια του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Αθήνα