• Ομιλητής/τρια: Μάρκου Χρήστος

    Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"