• Ομιλητής/τρια: Μολυβιάτης Πέτρος

    Πρόεδρος Ιδρύματος "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής" - πρώην Υπουργός