ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Μαθηματικά και τέχνες στην εκπαίδευση: Αναζητώντας κοινούς τόπους
 

Ομιλητής:

Χασάπης Δημήτρης
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

15/04/2011
 

Διάρκεια:

26:50
 

Εκδήλωση:

9ο Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών
 

Διοργανωτής:

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο - Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 

Χώρος:

Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Κατηγορία:

Εκπαίδευση
 

Ετικέτες

μαθηματικά , τέχνες , διδακτική πρακτική , εκπαίδευση
 
 
 
Οι σχέσεις μαθηματικών και τεχνών προσεγγίζονται και αναλύονται από διαφορετικές οπτικές, καθεμιά από τις οποίες τονίζει διαφορετικές όψεις και αναδεικνύει διαφορετικά χαρακτηριστικά και των μαθηματικών ή και των τεχνών, ως κοινωνικών πρακτικών. Με το δεδομένο αυτό επισημαίνονται κοινά πεδία μαθηματικών και τεχνών και κατά συνέπεια δημιουργικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες στην ιστορική τους διαδρομή συνέβαλαν στην ανάπτυξη μαθηματικών θεωριών, αλλά και στη δημιουργία καλλιτεχνικών ρευμάτων. Η αξιοποίηση, όμως, των σχέσεων μαθηματικών και τεχνών για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου ή και των διδακτικών πρακτικών στο σχολείο, δεν είναι απλά ζήτημα τεχνικών διευθετήσεων του αναλυτικού προγράμματος, υιοθέτησης σχετικών διαθεματικών οπτικών στη διδασκαλία ή τροποποίησης των εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι διαφορές των περιεχομένων και των καθιερωμένων πρακτικών, τόσο της παραγωγής της μαθηματικής γνώσης, όσο και της δημιουργίας των καλλιτεχνικών έργων καθιστούν προβληματικό τον εντοπισμό των κοινών τους τόπων και αμφιλεγόμενες τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των διαπιστωμένων σχέσεων μαθηματικών και τεχνών. Το ζήτημα αυτό επισημαίνεται και σχολιάζεται στη συζήτηση αυτή.
 
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
    Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ., M. Sc. στα Μαθηματικά του City University of London και Διδακτορικό Δίπλωμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεκαεπτάχρονη εργασία στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης νέων και ενηλίκων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
     
    Από το 1989 μέχρι το 1994 δίδαξε ως Έκτακτος Καθηγητής στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Από το 1994 έως το 2008 Λέκτορας και στη συνέχεια Επίκουρος Καθηγητής στο Π.ΤΔ.Ε. του Α.Π.Θ. και από το 2008 μέχρι σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α.

    Δημοσιεύσεις σε θέματα ιδεολογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ατομικών διαστάσεων της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών.