ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Post-Kyoto global emissions trading: Perspectives for linking national emissions trading schemes with the EU ETS in a bottom-up approach
 

Ομιλητής:

Pflüglmayer Barbara
 

Γλώσσα:

Αγγλική
 

Ημερομηνία:

11/10/2012
 

Διάρκεια:

25:53
 

Εκδήλωση:

5th International Scientific Conference on "Energy and Climate Change"
 

Διοργανωτής:

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
 

Χώρος:

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Κατηγορία:

Περιβάλλον
 
 
 
Η παρούσα ανάλυση αποτελεί μία αποτίμηση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής πολιτικών για την κλιματική αλλαγή σε νομικό, θεσμικό και, κυρίως, οικονομικό επίπεδο, εξελισσόμενη γύρω από τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (EU ETS), με τα αναδυόμενα εθνικά συστήματα εμπορίας (ETS) παγκοσμίως.

Αρχικά εξετάζονται τα αγορακεντρικά καθεστώτα της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα της πολύπλοκης διαδικασίας των διαπραγματεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται από την έκβασή της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η ανάλυση της νομοθεσίας της ΕΕ θέτει τις βάσεις για τη συναγωγή βασικών κριτηρίων για την αποτελεσματική σύνδεση με άλλα εθνικά συστήματα εμπορίας ρύπων. Αυτά τα κρίσιμα ζητήματα σχεδιασμού αναλύονται για κάθε εθνικό σύστημα εμπορίας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες σύνδεσης των συγκεκριμένων εγχώριων συστημάτων εμπορίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτής της πολυδιάστατης προσέγγισης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα και την οικολογική αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα αναλύονται οι ανεπάρκειες των κεντρικών και αποκεντρωμένων συστημάτων. Λόγω αυτών των οικονομικών ευρημάτων, η επόμενη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των δικαιωμάτων σε ένα bottom-up σύστημα χωρίς ένα κεντρικό φορέα που είναι υπεύθυνος για τον περιορισμό του συνόλου των πιστοποιητικών. Ως αφετηρία για μια συζήτηση σχετικά με πιθανές νομικές κατασκευές, αυτό το τελευταίο μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις μελλοντικές στρατηγικές και συμφωνίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 
  • Postdoctoral Research Fellow, Department of Energy Law, Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz, Austria
    Η Barbara Pflüglmayer έχει σπουδάσει Νομικά (πτυχίο: Μάιος 1997) και Κοινωνική Οικονομία (πτυχίο: Αύγουστος 1997) στο Πανεπιστήμιο Johannes Kepler, Linz. Έχοντας ολοκληρώσει την άσκησή της στα Νομικά, άρχισε να εργάζεται ως βοηθός ερευνήτρια στο τμήμα του Energy Law του Energy Institute  στο Πανεπιστήμιο Johannes Kepler, τον Ιανουάριο του 2002. Το 2004, ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στα Νομικά.  Η Διδακτορική διατριβή της με τίτλο «Vom Κιότο-Protokoll zum Emissionshandel - Entwicklung und ausgewählte Rechtsfragen" (From the Kyoto-Protocol to emission trading – Development and designated judicial subjects) δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας κατά το ίδιο έτος. Σήμερα συνεχίζει να εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Energy Law του Energy Institute. Πέρα από την διδακτορική διατριβή της, έχει συγγράψει πλήθος άρθρων στον τομέα του δικαίου της ενέργειας, με έμφαση στην εμπορία των εκπομπών.
Epps, T., Green, A., 2010. “Reconciling Trade and Climate”. Elgar International Economic Law, EE, UK.

Flachsland, C., Marschinski, R. and Edenhofer, O., 2009. “Global trading versus linking: Architectures for international emission trading”. Energy Policy. Issue 37(5), p 1637-1647.

Hood, C., 2010. “Reviewing Existing and Proposed Emissions Trading Schemes”. (Information Paper). International Energy Agency, Paris, France.

Onigkeit, J., Anger, N. and Brouns, B., 2009. "Fairness aspects of linking the European emissions trading scheme under a long-term stabilization scenario for CO2 concentrations”. Mitigation and Adaption Strategies for Global Change. Issue 14, p 477- 494.