ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Sustainable Development and Climate Change
 

Ομιλητής:

Maneschi Andrea
 

Γλώσσα:

Αγγλική
 

Ημερομηνία:

11/10/2012
 

Διάρκεια:

18:26
 

Εκδήλωση:

5th International Scientific Conference on "Energy and Climate Change"
 

Διοργανωτής:

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
 

Χώρος:

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Κατηγορία:

Περιβάλλον
 

Ετικέτες

κλιματική αλλαγή , βιώσιμη ανάπτυξη
 
 
 
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να εντοπίσει τις συνδέσεις μεταξύ της αειφόρου ανάπτυξης (ή αειφορίας) και της κλιματικής αλλαγής, όπου «βιώσιμη ανάπτυξη» είναι η «ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Σε ένα απλό αθροιστικό μακροοικονομικό πλαίσιο, η κλιματική αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξωτερικότητα ότι επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή. Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και της τεχνολογίας αποδίδονται από ένα συντελεστή κλίμακας που πολλαπλασιάζει ένα πρότυπο σταθερών αποδόσεων κλίμακας στη λειτουργία της παραγωγής. Ο συντελεστής κλίμακας είναι συνάρτηση της δεδομένης τεχνολογίας και της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αν η αύξηση της παραγωγής οδηγεί στην συσσώρευση των αερίων του θερμοκηπίου, η κοινωνική επίδραση των τεχνολογικών αλλαγών φαίνεται να είναι χαμηλότερη από εκείνη σε ιδιωτικό επίπεδο, δεδομένου ότι η άμεση επίδραση της τεχνολογίας στην παραγωγή αντισταθμίζεται εν μέρει από ένα αρνητικό εξωτερικό ή έμμεσο αποτέλεσμα που οφείλεται στη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Ως εκ τούτου, τα αέρια του θερμοκηπίου ενεργούν μειώνοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής, και περιορίζοντας την ικανότητα της τεχνολογικής αλλαγής να λειτουργήσει ως υποκατάστατο ή μετριαστικά για την κλιματική αλλαγή. Αυτό προσδίδει αξιοπιστία στην υπόθεση της "ισχυρής αειφορίας" που προωθείται από ορισμένους οικονομολόγους του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία ούτε το ανθρώπινο κεφάλαιο ούτε η τεχνολογική αλλαγή μπορούν να υποκαταστήσουν το φυσικό κεφάλαιο, με τη μορφή των κλιματικών συνθηκών. Είναι σημαντικό να προστεθεί η ηθική προοπτική της διαγενεακής ισότητας, σύμφωνα με την οποία οι μελλοντικές γενιές έχουν το δικαίωμα σε ένα κλίμα (και το επακόλουθο βιοτικό επίπεδο) που να είναι συγκρίσιμο με το σημερινό.
 
  • Καθηγητής Οικονομικών, Vanderbilt University
Barbier, E.B., 2011. “Capitalizing on Nature: Ecosystems as Natural Assets”, Cambridge University Press, Cambridge.

Bartelmus, P., 2013. “Sustainability Economics: An Introduction”, Routledge, London and New York.

Dessler, A.E., 2012. “Introduction to Modern Climate Change”, Cambridge University Press, Cambridge.

Solow, R.M., 1993. “Sustainability: An Economist’s Perspective”, in R. Dorfman and N.S. Dorfman (eds), Economics of the Environment: Selected Readings (3rd ed.), W.W. Norton, New York and London.

Stern, N., 2007. “The Economics of Climate Change: The Stern Review”, Cambridge University Press, Cambridge.